ข่าวสารสมาคม

ศูนย์ประสานงาน NEUROIMMUNOLOGY KKU-OU


เกี่ยวกับสมาคม

ชมรมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NNA) จะเป็นเวทีที่ผู้สนใจทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ทั้งด้าน basic และ clinical neuroscience สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาการ และจะเป็นองค์กรทางประสาทวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็ง อ่านต่อ »


ประการศสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประการศสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย (NNA).. สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บทความใหม่