การประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 17 เรื่อง 17th North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2016

การประชุมวิชาการประจำปี 2559
ครั้งที่ 17
สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง 17th North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2016
วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้องประชุมบรรยาย 1 และบรรยาย 2
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใบสมัคร

กำหนดการประชุม

อนุมัติโครงการจัดประชุม

ฟรี ค่าลงทะเบียน หมดเขตรับสมัครลงทะเบียน วันที่ 29 มกราคม 2559

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณรัตนา ปัญจะพันดอน

โทร. 043-363198, 080-4106669

โทรสาร. 043-347542

E- mail : lratta@kku.ac.th

Download Slide ประกอบการบรรยาย

Leave a Reply