การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 16 เรื่อง “Neurology for Non-Neurologist”

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 16 เรื่อง “Neurology for Non-Neurologist”

ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมบรรยาย 1 และบรรยาย 2
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Download ใบสมัคร คลิก
Poster งานประชุมวิชาการ

Leave a Reply