การประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 15

การประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 15

สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่อง

Integrated Neurosciences

Moving Toward ASEAN Community

ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ,ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถ DownLoad ใบสมัครได้ ที่นี่

ด่วน!! สำหรับ 500 ท่านแรก รับกระเป๋าฟรี

มีให้เลือก 4 สี 4 ลาย


สำหรับผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานวิจัย สามารถ DownLoad เอกสารได้ ที่นี่

หนังสือขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

Leave a Reply