ข่าวสารสมาคม

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 11-28 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครงาน


การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 18 North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2017

การประชุมวิชาการประจำปี 2560
ครั้งที่ 18
สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2017
วันที่ 27-29 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมบรรยาย 1 และบรรยาย 2
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใบสมัครและกำหนดการประชุม

อนุมัติโครงการจัดประชุม

ฟรี ค่าลงทะเบียน หมดเขตรับสมัครลงทะเบียน วันที่ 22 กันยายน 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณรัตนา ปัญจะพันดอน

โทร. 043-363198, 080-4106669

โทรสาร. 043-202628

E- mail : lratta@kku.ac.th

หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Fan Page : หมอสมศักดิ์

อ่านต่อ »


การประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 17 เรื่อง 17th North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2016

การประชุมวิชาการประจำปี 2559
ครั้งที่ 17
สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง 17th North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2016
วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้องประชุมบรรยาย 1 และบรรยาย 2
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใบสมัคร

กำหนดการประชุม

อนุมัติโครงการจัดประชุม

ฟรี ค่าลงทะเบียน หมดเขตรับสมัครลงทะเบียน วันที่ 29 มกราคม 2559

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณรัตนา ปัญจะพันดอน

โทร. 043-363198, 080-4106669

โทรสาร. 043-347542

E- mail : lratta@kku.ac.th

อ่านต่อ »


การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 16 เรื่อง “Neurology for Non-Neurologist”

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 16 เรื่อง “Neurology for Non-Neurologist”

ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมบรรยาย 1 และบรรยาย 2
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Download ใบสมัคร คลิก
Poster งานประชุมวิชาการ


บทความใหม่

ผลงานทางวิชาการ

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า